ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਸਨੀਤ

2443

ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾ ਮ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ

ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਦ ਮ ਚ ਰ ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਉੱ ਪ ਰ ਆ ਰੋ ਪ ਲ ਗਾ ਏ ਗਏ ਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ ਖ਼ ਸ ਨੂੰ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇ ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਣੀ ਚਾ ਹੀ ਅਤੇ

ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ ਕਾ ਇ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ ਖ ਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾ ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋ ੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ ਖ ਸ ਨੂੰ ਜੋ

ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿ ਰਾ ਸ ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚ ਰ ਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬ ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂ ਠੀ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦ ਰ ਖਾ ਸ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁ ਲਾ ਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ