ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੰਸਾ ਦੇ ਕਾ ਤ ਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ..

484

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋ ਲੀ ਆਂ ਮਾ ਰ ਕੇ ਕੁ ਝ ਸ਼ੂ ਟ ਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ ਤ ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂ ਟ ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿ ਲਾ ਫ਼ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂ ਟ ਰਾਂ ਦੇ

ਐ ਨ ਕਾ ਊਂ ਟ ਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮ ਰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ ਕੂ ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮ ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਅ ਘਰ ਤੋਂ ਚ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇ ਅ ਦ ਬੀ ਮਾ ਮ ਲੇ ਵਿਚ ਝੂ ਠਾ ਫ ਸਾ ਇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾ ਰ ਨ ਦੀ ਸਾ ਜ਼ਿ ਸ਼ ਘ ੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾ ਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੀਪ ਨੂੰ

ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਫ ਸਾ ਇ ਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥ ਰ ਡ ਡਿ ਗ ਰੀ ਟਾ ਰ ਚ ਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿ ਸ ਥਾ ਰ ਸ ਹਿ ਤ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ