ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ…

497

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ ਰ ਮ ਸਾ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ ਨਾ ਜ਼ਾ ਨਿ ਕ ਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨ ਜ਼ ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫ ਰ ਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ ਪੀ ਡ਼ ਦੇ

ਨਾਲ ਫ ਰ ਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਕ ਰ ਲਾ ਉਂ ਦੀ ਰਹੀ ਰੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾ ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿ ਕਾ ਰ ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲ ਗਾ ਇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ ਰ ਮ ਸਾ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਅ ਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅ ਵਿ ਆਂ ਦੀ ਫੂ ਕ ਕੱ ਢ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੰ ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖ ੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲ ਗਾ ਇ ਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ ਗੰ ਦੇ ਬੈੱ ਡ ਉਪਰ ਲੰ ਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਾ ਲਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਫ ਰ ਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ ਨ ਮ ਦੇ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੈੱ ਡ ਤੱਕ ਨ ਸੀ ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ